Rem sömn och djupsömn – Vad är viktigast för hälsan?

Senast uppdaterad:

Rem sömn och djupsömn

Dyk in i sömnens viktiga värld och dess inverkan på hälsan. Vår artikel belyser de kritiska faserna av djupsömn och REM-sömn, och hur de bidrar till kroppens och sinnets återhämtning. Lär dig om varje fasens betydelse för en god natts sömn och ditt allmänna välbefinnande.

Sömnens vitala roll i vår hälsa

Sömnen är avgörande för ditt välbefinnande och spelar en central roll i återhämtningen av ditt nervsystem. Varje natt genomgår du olika sömnstadier som är del av din sömncykel, som stödjer både fysisk och psykisk hälsa. Djupsömnen är skedet där kroppen repareras och vävnader byggs upp, vilket innebär att du vaknar upp känslomässigt och fysiskt återhämtad.

 • Lätt sömn: Hjälp dig att övergå från vakenhet till sömn.
 • Djupsömn: vital för kroppens återhämtning och reparation.
 • REM-sömn: kritisk för ditt minne och inlärning; i detta skede är hjärnaktiviteten liknande vakenhet.

Under djupsömnen stärks nya minnen, medan REM-sömnen främjar inlärning och minnesbildning. Hälsosam sömn är avgörande för mental funktion och långsiktig hälsa. Störd sömn kan orsaka koncentrationsbrist och kognitiva problem, så kvalitativ sömn är essentiell för hjärnans optimala funktion och generell hälsa.

Olika sömnstadier

rem sömn djupsömn

Sömn är avgörande för din hälsa och innefattar flera sömnfaser: lätt sömn, djupsömn och REM-sömn. Varje fas spelar en unik roll för din kropps och sinnes återhämtning.

Lätt sömn

Lätt sömnen är inledningsfasen i din sömncykel och varar vanligen i 5-10 minuter per cykel. Under denna fas är du lätt att väcka och din kropp börjar varva ner med långsammare puls och avslappnande muskler.

Djupsömn

Djupsömn är avgörande för din fysiska återhämtning. Det är under denna fas som skadade celler reparerar sig, blodtrycket sjunker och immunförsvaret stärks. Att regelbundet uppnå adekvat djupsömn är essentiellt för att upprätthålla din fysiska hälsa.

REM-sömn

Under REM-sömn är hjärnaktiviteten liknande den under vakenhet, vilket är viktigt för bearbetningen av dagens intryck, tankar och känslor. Denna fas bidrar till inlärning och minnesfunktion och kan påverka din mentala hälsa. REM-sömn inträffar flera gånger under natten, oftast längre perioder ju längre natten framskrider.

Hur en vanlig sömncykel ser ut

En typisk sömncykel, som varar mellan 90 och 120 minuter, innehåller flera stadier, inklusive både NREM- och REM-sömn:

NREM sömn (Non-Rapid Eye Movement):

 • Fas 1: Upp till 7 minuter. Detta är övergången från vakenhet till sömn, och du är lätt att väcka.
 • Fas 2: Efter cirka 10–25 minuter. Under denna fas inträder lätt sömn, och hjärnvågorna börjar saktas ner.
 • Fas 3: Efter cirka 20–40 minuter. Här når du djupsömnen, en kritisk fas för kroppens och hjärnans återhämtning.
 • Fas 4: Efter cirka 40-60 minuter REM sömn (Rapid Eye Movement): Varaktighet: 10–60 minuter. Denna fas är förknippad med drömmar.

Under en genomsnittlig natt upplever du fyra till sex sådana cykler. REM-sömnen tenderar att bli längre för varje cykel, vilket är viktigt för kognitiva funktioner som minne och inlärning.

Att sova bra är viktigt för din hälsa

God sömnkvalitet hjälper till med muskelåterhämtning och stärker ditt minne. Att ha regelbundna sovrutiner och använda verktyg som smarta klockor för att övervaka din sömn kan förbättra dina sömnfaser och därmed din kropps återhämtning.

Varje natt genomgår din kropp olika sömnfaser, och det är under djupsömnen, även känd som slow-wave sleep, som den mest effektiva återhämtningen sker. Under denna fas repareras muskler, minnet stärks, och skadliga ämnen som är kopplade till Alzheimers sjukdom rensas ut.

Så påverkas du av sömnbrist

Sömnbrist kan påverka din hälsa och mående negativt. När du inte sover tillräckligt minskar mängden REM-sömn, vilket kan göra det svårare för dig att hantera känslor och intryck.

Här går vi igenom  hur du kan påverkas om du inte sover tillräckligt:

Fysiska effekter:

 • Ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar
 • Större benägenhet att utveckla typ 2-diabetes
 • Förhöjd risk för högt blodtryck

Mentala effekter:

 • Försämrat minne och koncentrationsförmåga
 • Nedsatt prestationsförmåga
 • Störningar i känslolivet, såsom irritation eller nedstämdhet

Effekter av sömnstadierna:

 • Mindre tid i djupsömn, vilket är kritiskt för fysisk återhämtning
 • Färre och kortare perioder av REM-sömn som kan leda till bristande mentalt återhämtande

Långvarig brist på sömn förstärker dessa effekter och kan resultera i allvarliga hälsoproblem som utmattningssyndrom. Din förmåga att ”sova ikapp” är begränsad och kan inte kompenseras med att du sover extra mycket.

Avslutande tankar

Bra sömn är viktig för hälsan. Följ en regelbunden sovrutin och undvik skärmar innan sänggåendet. Skapa en tyst, mörk och bekväm sovplats. Avslappnande aktiviteter som läsning eller meditation hjälper. Undvik intensiv träning, kaffe och alkohol sent. Så förbättrar du din djup- och REM-sömn, vilket gör dig piggare och redo för dagen.

Vanliga frågor och svar

Vilka är de olika stadierna i sömncykeln?

Sömncykeln består av fyra stadier: tre NREM-stadier (Non-Rapid Eye Movement) följt av REM-sömnen (Rapid Eye Movement). Din kropp genomgår flera sådana cykler under en natts sömn.

Är REM-sömn och djupsömn samma sak?

Nej, REM-sömn och djupsömn är olika stadier av sömnen. Djupsömnen är det tredje stadiet, medan REM-sömnen är karakteriserad av snabba ögonrörelser och drömaktiviteter.

Hur mycket REM och djupsömn ska man ha?

Du bör sträva efter att få omkring 20-25% av din sömn som REM-sömn och ungefär 13-23% som djupsömn, beroende på din totala sömn per natt.

Vad är viktigast djupsömn eller REM-sömn?

Både djupsömn och REM-sömn är viktiga för olika aspekter av din hälsa och välbefinnande, inklusive minne, återhämtning och kognitiv funktion.

Hur lång REM-sömn ska man ha?

Längden på din REM-sömn kan variera, men för en genomsnittlig vuxen är 90-120 minuter per natt idealiskt.

Foto av författare
Skriven av: Kenny Persson

Peter är en respekterad och välkänd sömnexpert med en omfattande utbildning inom sömnvetenskap och psykologi. Efter att ha avslutat sin utbildning, har han ägnat över 20 år till att forska och arbeta praktiskt med sömnrelaterade frågor. Hans engagemang och djupa förståelse för sömnens komplexitet har lett honom till att utveckla innovativa metoder för att förbättra sömnkvalitet.

Lämna en kommentar